Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale znajdą Państwo przetargi i ogłoszenia.

Protokół z przeprowadzonego naboru  kandydatów do Zespołu Projektowego w projekcie „Wyzwanie przyszłości – innowacyjne kształcenie dualne + STEAM+ w Powiecie Mieleckim”.

Otwarty nabór do Zespołu Projektowego w projekcie „Wyzwanie przyszłości – innowacyjne kształcenie dualne + STEAM+ w Powiecie Mieleckim” realizowanym w ramach Priorytetu 7 Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027: KAPITAŁ LUDZKI GOTOWY DO ZMIAN; Działanie 07.13. – SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027: KAPITAŁ LUDZKI GOTOWY DO ZMIAN;  Działanie 07.13. – SZKOLNICTWO ZAWODOWE „Kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji” w ramach tematu „Wyzwanie przyszłości – innowacyjne kształcenie dualne + STEAM+ w Powiecie Mieleckim”.