Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Elena Skowron
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: 177781310

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
 • Adres: Zespół Szkół Technicznych, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 0177881310

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych jest zlokalizowany przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Budynek składa się z 4 poziomów i 4 segmentów oznaczonych literami :A, B, C, D. W segmencie A najbliższym od skrzyżowania ul. Jagiellończyka z ul. Żeromskiego znajduje się wejście wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się portiernia, której pracownik może udzielić wszystkich informacji związanych z lokalizacją pomieszczeń w budynku. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu szkolnym z możliwym wjazdem od ulicy Żeromskiego.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie się poruszać po poziomie parteru (szerokie ciągi komunikacyjne). W segmencie A na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

W budynku ZST nie ma wind i ruchomych platform do transportu wózka inwalidzkiego. W budynku ZST nie ma pętli indukcyjnych. W budynku ZST nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększającym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 13:42 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 13:43 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 13:43 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 13:44 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 13:45 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 18:17 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 18:21 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 08:15 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 08:22 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 marzec 2021 08:24 Elena Skowron
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 08:28 Elena Skowron